Muafiyet Esasları

Devam Zorunluluğu

Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur. Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir. Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler; derse devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız kabul edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından derslerin bitiminden itibaren üç gün içinde ilgili bölüm aracılığıyla Fakülte Dekanlığına /Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.          

Bilgisayara Giriş I ( BİL 151 )
Bilgisayara Giriş II ( BİL 152 )