Misyon

Temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeleri ve düzenlemeleri yapmak fiilen “Bilgisayar Giriş I-II” derslerini koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir. Bilgi teknolojileri eğitimini çağdaş eğitim kurumları düzeyinde sürekli geliştirme, güncelleştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak toplam kalite anlayışı doğrultusunda yerine getirilmesini sağlamaktır. İstihdam ettiği personelin potansiyeli nedeniyle bu ana misyon yanında üniversitenin ihtiyaç duyduğu projelerde farklı misyonları da yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunlar, genel olarak; · Üniversite Bilgi Sistemine yönelik web tabanlı yazılım projeleri geliştirmek · Kuruma ait tüm web sayfalarını tasarlamak ve sunum projeleri hazırlamak, · İnternet, e-Posta, FTP, Veritabanı, Anti-Virüs, Proxy, yedekleme, DNS, DHCP gibi Sistem Sunucu hizmetlerinin kurulumu, yönetimi ve güvenliğini sağlamak · Network (Ağ) alt yapısının da yenilenmesi ile üniversitemiz genelinde istenilen amaç doğrultusunda temel bilişim teknolojilerinden istifade eden birey sayısını büyük oranda arttırmak. · Bilişim teknolojilerine yönelik yatırım projelerinin analiz çalışmalarını yapmak bu doğrultuda proje çıkartarak isterleri tespit ve temin etmek.