Genel Bilgi

Bilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, bilişim teknolojisi olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okur-yazar olmaları, artık bir üniversite mezununda aranan temel niteliklerin başında gelmektedir. Yükseköğretim Kurulunca, Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ve düzenlemeleri yapmak, fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Üniversitemiz de bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm bölümlere yaygın bilgisayar eğitimi ile ilgili derslerin verilmesini temin ve koordine etmek amacıyla, rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğinde Bilişim Bölümü kurulmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞAHİNASLAN
Bölüm Başkanı