Faaliyetleri

  • Bilgisayara Giriş BİL 151-152  derslerin yürütülmesi
  • Bilişim Temelli Üniversite seçmeli dersler açmak
  • Bilgisayar Laboratuarlarının dönem içi dağılım ve koordinasyonu
  • Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımlar hakkında araştırma ve geliştirmeye katkıda bulunmak
  • Üniversitemizin,  Bilişim Teknolojilerine adaptasyonunu sağlamak